Sociala Medier i Grönköping

Känner du dig utmattad när du läser om “Slöseriombudsmannen” på “Tillväxt-värk(et)“? Min lösning på problemet är att sprida bättre idéer genom sociala medier. Har ni läst artikeln, Demokratin nu också social!, i Grönköpings Veckoblad (nr. 5, 2011)?

Hr stadsrådet Joel Eriksson (S) betonar i en intervju, att demokratin måste vara social, vilket innebär att politikerna skall använda sociala medier (twittra och blogga).

(Cisionwire.se / Gronköping.nu, 17 maj, 2011.)

Grönköpings Veckoblad - maj 2011

Grönköpings Veckoblad – maj 2011

För inspiration om hur man kan använda sociala medier, lyssna på Amber Mac:s & Sarah Lane:s intervju med Amy Jo Martin, Digital Royalty.