Omplantering av Chilepeppar

Är du en chile-head? Är du en “farmer” eller en “hunter”?