Post-WebCoast Taggad

Jag instämmer i Anne-Lie Lokko:s tweet:

 

Anteckningar från dagen: