Enkätundersökningar

Deltar du i enkätundersökningar? Jag deltog för längesedan i några opinionsundersökningar som Sifo gjorde, men jag hade svårt att välja svarsalternativ… Allt som oftast fattades det riktiga svar på frågorna! 😉 Jag gick med en kommersiell undersökningspanel idag, där du kan få lite pengar för att du tar dig tid att besvara frågorna. Du får antal kronor beroende på hur lång tid företagen anser att det skall ta att göra klart enkäten.