Intervju med Thomas Cruz Kollberg – Strömmingsluckan

Min intervju med Thomas Cruz Kollberg, Strömmingsluckan.