WordPress Workshop på WebCoast

Jag ser fram emot Anna Forsbergs workshop, För användare av WordPress, på WebCoast!